Ανδρέας Δούμας

ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ Π.ΦΑΛΗΡΟΥ

Νίκος Μανιαδάκης: Ο δικός μας υποψήφιος, ο δικός σας άνθρωπος

Ο Νίκος Μανιαδάκης, προστέθηκε πρόσφατα στο στελεχιακό δυναμικό της Παράταξής μας, ωστόσο το σημαντικότερο γεγονός δεν είναι η συμμετοχή του στο ψηφοδέλτιο μας ως υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος...

Ο Νίκος, πίσω από την ανυπόκριτη μετριοπάθεια του, κρύβει την επιστημονική και τεχνοκρατική του αυθεντία, την οποία διοχετεύει σεμνά στη δημοκρατική και συλλογική προσπάθεια της Ομάδας και με σπάνιο ήθος τη μοιράζεται με κάθε συνοδοιπόρο του, στη δύσκολη κι ανταγωνιστική εκλογική διαδικασία.

Ο Νίκος Μανιαδάκης δεν κοσμεί μόνο το ψηφοδέλτιό μας, επιπλέον ζωντανεύει το σύνθημα μας "μια παράταξη, πολλά χρώματα" με τον χρωστήρα του, καθώς είναι ένας πολυτάλαντος ζωγράφος...

ΤΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΤΟΥ

Ο Νίκος Μανιαδάκης γεννήθηκε στην Αθήνα το 1964 και έλκει την καταγωγή του από την Ιεράπετρα Κρήτης.

Σπούδασε Οικονομική Ανάλυση (Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών), Νομικά (ΕΚΠΑ) και Δημόσια Διοίκηση (Πάντειο Πανεπιστήμιο), με μεταπτυχιακές σπουδές στην Περιφερειακή Ανάπτυξη (Ινστιτούτο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και στις Ευρωπαϊκές Σπουδές (Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών).

Εργάζεται από το 2022 ως επιστημονικός συνεργάτης στην Επιτροπή Ανταγωνισμού (ανεξάρτητη αρχή) για τη διατήρηση υγιούς ανταγωνισμού στην αγορά, την προστασία του καταναλωτή και την οικονομική ανάπτυξη.

Στο διάστημα από το 2018 έως το 2022, συνεργάστηκε με το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (οργανισμός εποπτευόμενος από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης) ως σύμβουλος καινοτομίας για τη στήριξη μικρομεσαίων επιχειρήσεων και τη διασύνδεση ακαδημαϊκής, ερευνητικής και επιχειρηματικής κοινότητας.

Από το 1985 μέχρι και το 2017 εργάστηκε στην Εθνική Τράπεζα, τα τελευταία χρόνια ως ανώτερο στέλεχος σε Πιστοδοτική Διεύθυνση (Corporate), υπεύθυνος για θέματα χρηματοδοτήσεων επιχειρήσεων, χρηματοοικονομικών αναλύσεων και αξιολόγησης επενδυτικών σχεδίων.

Έχει διατελέσει εκπαιδευτής στα ΙΕΚ Δημοσίου (1996-2001), μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο του Πανελλήνιου Συνδέσμου Ελλήνων Περιφερειολόγων / Σ.Ε.Π. (2002-2004), αξιολογητής ιδιωτικών επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης (2002-2004) στο πλαίσιο ευρωπαϊκών προγραμμάτων για τη χορήγηση επιχορηγήσεων και εκπρόσωπος της Εθνική Τράπεζας στην Περιφερειακή Γνωμοδοτική Επιτροπή του αρμόδιου Υπουργείου Ανάπτυξης για την υπαγωγή επενδύσεων στον Αναπτυξιακό Νόμο (2601/1998).

Η ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ

Απόδειξη της τεχνοκρατικής αντίληψης, της καθαρής πολιτική σκέψης και του σεβασμού του στον άνθρωπο, αποτελεί η παρακάτω δήλωση του:

"Αποδέχτηκα την τιμητική πρόταση του σεβάσμιου φίλου μου Ανδρέα Δούμα να ασχοληθώ για πρώτη φορά με τα κοινά του Παλαιού Φαλήρου, όταν με έπεισε ότι η συνεισφορά μου στις ανάγκες του Δήμου μπορεί να είναι χρήσιμη και παραγωγική, καταρχήν σε θέματα οικονομικού προγραμματισμού, αξιολόγησης, και παρακολούθησης της υλοποίησης σχετικών δράσεων, αλλά και ευρύτερα σε θέματα στρατηγικού και ολοκληρωμένου σχεδιασμού.

Οι προκλήσεις που υπάρχουν σήμερα στο Δήμο μας πολλαπλές και πολυεπίπεδες. Στη βάση των αναγκών, η εξασφάλιση ενός ασφαλούς και καθαρού περιβάλλοντος, καθώς και ο σχεδιασμός και η παροχή νέων υπηρεσιών με υψηλή προστιθέμενη αξία για το Δημότη, σε θέματα υγείας, πρόνοιας, εκπαίδευσης, ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας και του πολιτισμού.

Παράλληλα, οι σύγχρονες προκλήσεις, που αφορούν στην ενίσχυση του ψηφιακού μετασχηματισμού, στην ανακύκλωση και στην κυκλική οικονομία, στην εξοικονόμηση της ενέργειας και στην προστασία του περιβάλλοντος απαιτούν την άμεση εφαρμογή σε μεσομακροπρόθεσμη βάση νέων καινοτόμων πρωτοβουλιών.

Στο ευρύτερο πλαίσιο, η ενίσχυση του δημόσιου διαλόγου και η τήρηση των αρχών της διαφάνειας και της λογοδοσίας. Στο επίκεντρο παραμένει ο Δημότης, ως φορέας ικανοποίησης των αναγκών του, αλλά και ως συμμετέχων ενεργά στις διαδικασίες λήψης των αποφάσεων που τον αφορούν και οι οποίες θα καθορίσουν το επίπεδο διαβίωσής του." 

ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ 

Ο Νίκος Μανιαδάκης  βρίσκεται στον πυρήνα της ομάδας που αξιολογεί τις επί μέρους προτάσεις των υποψηφίων συμβούλων και διαμορφώνει το σύνολο του Προγράμματός, καταθέτοντας και ο ίδιος εξειδικευμένες προτάσεις σε τομείς όπως Νέα Οικονομία, Υγεία, Πολιτισμός.

Υγεία  -  Πρόληψη

Βασικοί στόχοι της παράταξής μας για την υγεία και πρόληψη παραμένουν

-η αναβάθμιση του ελλιπούς σήμερα συστήματος υγείας και πρόληψης που λειτουργεί στο Δήμο μας, μέσω της παροχής στους Δημότες ουσιαστικών και πολυεπίπεδων υπηρεσιών στην πρωτοβάθμια φροντίδα και πρόληψη,

-η ενεργοποίηση πολλαπλών πηγών χρηματοδότησης (Εθνικοί και Κοινοτικοί Πόροι) για τη δημιουργία ενός αξιόπιστου και αποτελεσματικού Δημοτικού συστήματος υγείας,

-ο σχεδιασμός και η εξασφάλιση στο Δημοτικό μας σύστημα υγείας, τακτικών χρηματοδοτικών πόρων, μέσω προώθησης, επιλεκτικών υπηρεσιών υγείας, προκειμένου να διασφαλιστεί η βιώσιμη λειτουργία του σε μακροπρόθεσμη βάση και η διαχρονική βελτίωση των προσφερόμενων υπηρεσιών σε Δημότες.

1.2 Η υποδομή που θα υποστηρίξει τις δράσεις υγείας και πρόληψης θα περιλαμβάνει

-αναβάθμιση των υφιστάμενων Δημοτικών Ιατρείων προκειμένου να λειτουργήσουν ως ένα Ενιαίο λειτουργικά Πολυδύναμο Κέντρο Υγείας,

-αγορά, σύγχρονου ιατρικού και λοιπού εξοπλισμού για τις ανάγκες του κέντρου, δημοτικού ασθενοφόρου και επιδίωξη αγοράς Κινητής Εξωτερικής Μονάδας Υγείας ή εναλλακτικά δημιουργία ευέλικτων Δημοτικών Υγειονομικών Σταθμών σε επιμέρους περιοχές του Δήμου (θα εξυπηρετούν, συνδυαστικά, δράσεις κοινωνικής προσφοράς και αλληλεγγύης),

-στελέχωση του Κέντρου Υγείας με το κατάλληλο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό και παράλληλα διαμόρφωση ενός δικτύου εθελοντών που θα συνδράμει στο έργο,

1.3 Ειδικότερα, βασικοί άξονες λειτουργίας του συστήματος υγείας και φροντίδας του Δήμου θα είναι οι ακόλουθοι:

-παροχή ουσιαστικών υπηρεσιών υγείας και πρόληψης από γιατρούς, που θα καλύπτουν ευρύ φάσμα ειδικοτήτων (15-20 ειδικότητες),

-σχεδιασμός και υλοποίηση δράσεων, σε συνεργασία με σχολεία, Δημοτικά Γυμναστήρια και λοιπούς συναρμόδιους φορείς, για τη Διακοπή του Καπνίσματος, τις Διατροφικές Συνήθειες και την Άσκηση, 

-συγκρότηση τμήματος Πρόληψης και Ψυχοκοινωνικής Υγείας, που θα παρέχει υπηρεσίες κοινωνικού λειτουργού και συμβουλευτική ατομική ή οικογενειακή υποστήριξη παιδιών και εφήβων, θα κατευθύνει για προβλήματα εξαρτήσεων, θα διοργανώνει κοινωνικές έρευνες,

-παροχή, επ' αμοιβής, επιλεκτικών υπηρεσιών υγείας σε πολίτες που δεν κατοικούν στο Παλαιό Φάληρο (με δια ζώσης ραντεβού ή και με χρήση της Τηλεϊατρικής),

-προώθηση του Ιατρικού Τουρισμού στο πλαίσιο ενίσχυσης των όρων αυτοδύναμης λειτουργίας του Κέντρου Υγείας,

-δυνατότητα παροχής των υπηρεσιών υγείας και πρόληψης τόσο δια ζώσης όσο και μέσω αξιοποίησης των δυνατοτήτων της Τηλεϊατρικής,

-αξιοποίηση γενικότερα των νέων ψηφιακών μέσων και τεχνολογιών για τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας (τηλεϊατρική, ηλεκτρονική κάρτα υγείας, ψηφιακά μέσα προγραμματισμού επισκέψεων και επικοινωνίας – καταγραφής συμβάντων κ.ά.,

-διασύνδεση της λειτουργίας του ενιαίου κέντρου υγείας με τα μεγάλα θεραπευτήρια της ευρύτερης περιοχής

-διοργάνωση εκπαιδευτικών – ενημερωτικών προγραμμάτων σε συνεργασία με συναρμόδιους φορείς σε θέματα υγείας και πρόληψης.

2. Πολιτισμός

2.1 Το όραμά μας για τον πολιτισμό περιλαμβάνει

-την αναβάθμιση των υφιστάμενων δράσεων για τον πολιτισμό και τις τέχνες, καθώς και τη δημιουργία νέων,

-την καθιέρωση ενός “Ετήσιου Πολιτιστικού & Αθλητικού Φεστιβάλ", το οποίο θα καταστήσει το Παλαιό Φάληρο το πιο Σύγχρονο Κέντρο Αστικού Πολιτισμού.

2.2 Θα διαμορφωθεί ένα δίκτυο πολιτιστικών χώρων που θα φιλοξενεί τις πολιτιστικές δράσεις και θα αφορά:

-στο εμβληματικό στρογγυλό κτήριο του Φλοίσβου, μετά την υλοποίηση των εργασιών ανακαίνισής του, τα υφιστάμενα πολιτιστικά κέντρα τα οποία θα αναβαθμιστούν, καθώς και ¨το "Ταε κβο ντο" το οποίο θα διεκδικήσουμε να περάσει στη δικαιοδοσία και διαχείριση του δήμου,

-σε επιμέρους σημεία του Δήμου, που θα αναδειχθούν και θα αξιοποιηθούν για τη φιλοξενία τακτικών πολιτιστικών δράσεων, όπως το Ρέμα Πικροδάφνης (χώρος περιπάτου, προώθησης τεχνών δρόμου, φιλοξενία εμπορικών bazaar κ.ά), το θεατράκι της πλατείας Φιλικής Εταιρείας στην Αγία Βαρβάρα, οι πλατείες Ντάβαρη και Φλοίσβου, το Πάρκο Φλοίσβου, τα μοναδικά σκαλάκια της Αμφιθέας στη Ζησιμοπούλου κ.ά.

2.3 Οι δράσεις για τον πολιτισμό και τις τέχνες θα περιλαμβάνουν:

-διαμόρφωση κατάλληλου εκθεσιακού χώρου τεχνών, που θα φιλοξενεί εκθέσεις και θα αναδεικνύει  τη μόνιμη πινακοθήκη του Δήμου.

-λειτουργία εργαστηρίων τέχνης, που θα περιλαμβάνουν τμήματα ζωγραφικής ενηλίκων & παιδιών, αγιογραφία, κοπτική-ραπτική, χειροποίητο κόσμημα, κεραμική, ψηφιδωτό, φωτογραφία.

-αναβάθμιση του Δημοτικού Ωδείου για την εκμάθηση μουσικών οργάνων,

-διεύρυνση της Δημοτικής Σχολής Χορού με ένταξη εκτός από παραδοσιακούς και άλλων ειδών χορού,

-δημιουργία τμημάτων Γραφής, Πεζού, Έμμετρου Λόγου και Στιχουργικής.

-αναβάθμιση των "Φαληρικών" μέσω και της ενσωμάτωσής τους στο ετήσιο Φεστιβάλ.

-εκσυγχρονισμός της Δημοτικής Βιβλιοθήκης σε "Digital Library" και διασύνδεση με άλλες βιβλιοθήκες και κέντρα πολιτισμού και γνώσης ("Νιάρχο",  Ανοιχτό, Δημοτικό, Λαϊκό Πανεπιστήμιο κ.ά),

-προώθηση της Τέχνης του Θεάτρου με αναβάθμιση του υφιστάμενου θεατρικού εργαστηρίου, το οποίο θα λειτουργεί για όλες τις ηλικίες και μέσω του οποίου θα διδάσκεται η τέχνη του θεάτρου από επαγγελματίες ηθοποιούς, σκηνοθέτες, ιστορικούς τέχνης, δασκάλους ορθοφωνίας,

-ίδρυση Λέσχης φωτογραφίας και Κινηματογραφικής Λέσχης με προβολές ταινιών, αφιερώματα σε σκηνοθέτες και σεμινάρια,

-δημιουργία τμήματος για Πολιτιστικά πολυμέσα, ψηφιακά σκηνικά, διαχείριση video και εικόνας, συμμετοχή σε ευρωπαϊκά πολιτιστικά προγράμματα, ανταλλαγής πολιτιστικών δρώμενων, ώστε να έρθουν οι πολίτες μας σε επαφή με πολιτισμούς άλλων χωρών.

keyboard_arrow_up